CERTIFICATS I DIPLOMA

Al finalitzar el BLOC I

Certificat de 50 hores:

Bases Sistèmiques aplicades al Grup Familiar

Al finalitzar el BLOC II

Certificat de 50 hores:

Claus Sistèmiques para el maneig de les Sessions Familiars

Al finalitzar el BLOC III

Certificat de 50 hores:

Exploració, Diagnòstic i Avaluació Familiar

Al finalitzar el BLOC IV

Certificat de 50 hores:

Estratègies i Tècniques per a la Intervenció Familiar

AL finalitzar
els quatre Blocs

Diploma de formació de postgrau no universitari
de 200 hores:

Intervenció Familiar Sistèmica