Intervenció amb la Família de l'Adolescent amb Problemes

— Modalitat Online —

Intervenció amb la família de l'adolescent amb problemes

de 40 hores

Edición permanente

Intervenció amb la Família de l'Adolescent amb Problemes

— Modalitat Online —

de 40 hores  -  Edición permanente
Inici del curs quan
l'alumne es matricula

KINE Centre de Teràpia Familiar i de Parella
CURS ONLINE – INTERVENCIÓ AMB LA FAMÍLIA DE L'ADOLESCENT AMB PROBLEMES

NORMES I CONSIDERACIONS

 1. La durada total del curs és de 3 mesos com a màxim.
 2. El curs ha de realitzar-se en la data prevista. Dins de cada Mòdul, l'alumne/a pot modificar les dates de lliurament de les activitats, avançant-o retrasándolas en funció de l'ritme que desitgi portar. No obstant això, l'Avaluació Teòrica i l'Avaluació Pràctica cal fer-les dins el període de les dates indicades, l'alumne NO LES POT ENDARRERIR. Si no es realitza el curs en la data prevista, l'alumne pot demanar una pròrroga i se li concedirà 15 dies per Mòdul i Avaluació que en aquell moment tingui pendents, havent d'abonar 50 euros per a la reactivació de la Plataforma.
 3. L'alumne pot sol·licitar una INTERRUPCIÓ TEMPORAL del curs d´un màxim de 3 mesos amb un cost de 20 euros. En una segona interrupció, el cost és de 50 euros. Transcorregut el període d?interrupció, si l?alumne vol continuar amb el curs disposarà del temps que li quedava quan va sol·licitar la interrupció. Si el temps és superior a l'indicat, l'alumne haurà de tornar a matricular-se des del principi, en cas que vulgui fer el curs.
 4. Si transcorregut un mes, l'alumne/a no lliura cap exercici, es bloquejarà la Plataforma i tornar a activar-la comportarà un cost de 20 euros.
 5. Si l'alumne no realitza els PAGAMENTS en les dates previstes se li bloquejarà l'accés al curs. Al cap de 30 dies se li donarà de BAIXA DEFINITIVA, sempre que no hagi sol·licitat, prèviament, una interrupció temporal del curs.
 6. L'alumne es compromet a lliurar els exercicis en les dates previstes segons el CALENDARI D'EXERCICIS. Si els exercicis no es lliuren en les dates previstes, l'alumne ha de sol·licitar al Professor que li obri l'accés, abonant 20 euros per despeses de reobertura. No es permet realitzar l'exercici mensual en grup, s'ha de fer individualment.
 7. Durant el mes d'agost, per ser un període de vacances, no es corregeixen exercicis pel que l'alumne no pot avançar en el curs.
 8. Si no paguen les quotes en les dates previstes o no es lliuren els exercicis quan s'indiquen, es podrà bloquejar l'accés a la Plataforma Virtual i el tornar a reobrir-comporta una despesa de 20 euros.
 9. Per a l'obtenció del Diploma-Certificat l'alumne ha d'haver PRESENTAT tots els exercicis i realitzades i APROVADES totes les avaluacions.
 10. Si l'alumne suspèn una Avaluació (s'aprova amb una nota de 7 o més) tindrà la possibilitat de fer-ne una RECUPERACIÓ abonant 20 euros. Prèviament, es demanarà a l'alumne presentar un treball abans de repetir l'avaluació. Es faria nota mitjana amb la qualificació obtinguda en l'avaluació anterior. Si la tornés a suspendre podria triar entre tornar a realitzar presencialment al Centre Kine, disposant de més temps, o abonar 70 euros per tornar a obrir-li l'accés a una nova Avaluació. En cas de suspendre-la per tercera vegada, NO rebria el Certificat del curs, ja que seria indicatiu que no ha assolit la capacitació suficient pel que fa als coneixements del mateix. Podria tornar a matricular-se al curs, amb un descompte del 25%, realitzant un altre tipus d'exercicis diferents als que ha realitzat fins al moment.
 11. Un cop l'alumne ha estat donat d'alta en el curs, disposa de tres dies per comprovar que accedeix correctament a totes les seccions del curs. En cas que se li produïssin incidències en l'accés i el Centre Kine no les pogués resoldre perquè la causa estigués en l'ordinador de l'alumne, el Centre Kine procediria a donar de baixa a l'alumne i tornar-li el import que hagués abonat. Passats els tres dies no es farà cap devolució.
Su privacidad es importante para nosotros
Nosotros y nuestros socios almacenamos o accedemos a información en un dispositivo, tales como cookies, y procesamos datos personales, tales como identificadores únicos e información estándar enviada por un dispositivo con la finalizada de mejorar nuestros servicios.
De forma alternativa, puede hacer clic para denegar su consentimiento o acceder a información más detallada y cambiar sus preferencias antes de otorgar su consentimiento. Tenga en cuenta que algún procesamiento de sus datos personales puede no requerir de su consentimiento, pero usted tiene el derecho de rechazar tal procesamiento. Sus preferencias se aplicarán solo a este sitio web.